O nas

Celem Naszego Stowarzyszenia jest:

– prowadzenie działalności technicznej w zakresie wyczynowego sportu krótkofalarskiego,

– prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu krótkofalarskiego,      – inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjnych, technicznych i sportowych, na rzecz obywateli RP,

– współpracę z instytucjami i organizacjami mającymi na celu obronność Państwa oraz niesienie pomocy w zwalczaniu klęsk żywiołowych poprzez organizowanie sieci łączności.

Nasze Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– organizowanie warsztatów szkoleniowych i rekreacyjnych , w zakresie krzewienia techniki i sportu krótkofalarskiego,

– organizację wyjazdów, warsztatów technicznych, prelekcji związanych z  amatorska łącznością radiową,

– organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

– organizowanie i wspieranie zespołów startujących w zawodach krótkofalarskich krajowych i międzynarodowych,

– organizowanie i wspieranie krótkofalarskich wypraw DX-owych,

– prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia,      – fundowanie stypendiów,

– wyposażanie zespołów startujących w zawodach krótkofalarskich w sprzęt radiowy,

– wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w używanym sprzęcie radiokomunikacyjnym,

– aktywne pozyskiwanie wszelkiego rodzaju sprzętu radiokomunikacyjnego i elektronicznego,

– wzajemną wymianę informacji technicznych i rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie techniki i informatyki,

– opracowywanie nowych konstrukcji i urządzeń,

– nawiązywanie kontaktów i współpracy z firmami branży elektronicznej i elektrotechnicznej,

– zawieranie umów z lokalnymi wydziałami zarządzania kryzysowego w celu wypracowania sposobu współpracy w sytuacjach kryzysowych,

– organizowanie wystaw i ekspozycji radiowych systemów łączności wojskowej mających na celu przybliżenie młodzieży historii rozwoju techniki wojskowej.

EnglishSpainItalyChinaFrenchGermanCzechRussia